Zakład ogólnobudowlany Skierniewice

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Znamy również:
? czas nadejścia zapytania,
? czas wysłania odpowiedzi,
? nazwę stacji klienta ? identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
? informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
? adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) ? w przypadku gdy przejście do strony Dro-Bud.pl nastąpiło przez odnośnik,
? informacje o przeglądarce i rozdzielczości ekranu użytkownika. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Dro-Bud.pl. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz właścicielem Dro-Bud.pl. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Mechanizm ten stosujemy jedynie do zapamiętywania ? na czas sesji ? następujących parametrów:
? czy oglądana strona jest pierwszą stroną odwiedzoną w trakcie sesji,
? stan rozwinięcia menu w serwisie (aby użytkownik mógł zachować stan rozwinięcia menu przy przechodzeniu pomiędzy podstronami serwisu z innymi stronami informacyjnymi).
Po zakończeniu sesji (np. po przejściu do stron spoza domeny Dro-Bud.pl) zapisane informacje są usuwane.

Odnośniki do innych stron

Serwis Dro-Bud.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu Dro-Bud.pl.

W odniesieniu do podmiotów i osób, które skorzystały ze strony kontaktowej w serwisie, odnotowywany jest adres poczty elektronicznej, który służy do wysłania informacji zwrotnej.

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Nasz serwis nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku użytkowników.
Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej deklaracji ochrony prywatności lub jakichkolwiek praktyk stosowanych w naszym serwisie, prosimy o kontakt za pośrednictwem naszej strony kontaktowej.

Usługi i funkcje w ramach serwisu będą z czasem ulegać rozszerzeniu lub modyfikacji co onacza, że w przyszłości mogą zostać wprowadzone zmiany w niniejszym dokumencie. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.